O studiu VIZUAL


Studio se zaměřuje na výuku vizualizací pro interiérový design, tedy na formy zobrazení návrhu interiéru. Opírá se přitom o dvě hlavní linie: kresbu a související techniky a dále pak o 3D modelování s možností fotorealistických vizualizací.

Pro práci designéra je totiž zásadní umět svou myšlenku sdělit, nadchnout pro ni investora. A právě průběžné skici, kresby, 3D modely v počítači i 2D stavebně-technická dokumentace, jsou tím co pomáhá okolí pochopit a ocenit designérův záměr.

Kurzy jsou primárně určeny pro studenty DesignŠkoly, pro studenty modulárního studia. Mimo to ale také pro zájemce o obor interiérového designu a laickou veřejnost.

Kurzy rozděleny do tematických bloků různých úrovní – od základní po pokročilé. Jednak, aby umožňovaly studentům časovou flexibilitu a možnost volby, kdy blok absolvují, a pak hlavně proto, aby témata kresby a 3D modelování podaly uceleně. Obě disciplíny totiž potřebují čas, než si je člověk osvojí a začne dělat pokroky. Systém návazných bloků má umožnit pokroky takového charakteru, kdy si absolvent dosaženou úrověň uchová a zlepšuje ji.

 

Služby a ceny


Studio VIZUAL nabízí následující služby:

 

- skupinová výuka 3D modelování a Kresby

Skupina má 4 – 7 studentů a tento komorní formát umožňuje jak individuální přístup, tak těžení z dynamiky toho, že se víc lidí učí společné téma. Každé z témat (3D modelování i Kresba) se probírá ve třech návazných blocích.

Například celý kurz 3D modelování vypadá takto:

Blok I = 2 dny za sebou
Blok II = 2 dny za sebou
Blok III = 2 dny za sebou

(kurz Kresby je totožný, má také Blok I, II a III)

 

Mezi bloky má student tak dlouhé pauzy, jaké si zvolí při přihlašování na kurzy z nabízených termínů. Někdo tedy může studovat v rychlém sledu, jiný s delšími pauzami, podle své individuální potřeby.

Jeden blok má rozsah 4h a 30min výuky + 3 x 10min přestávku první den a totéž druhý den. Nejmenší jednotkou, na kterou se lze přihlásit, je blok. Jednodenní studium není možné.
Rozložení výukových hodin v bloku je například pondělí + úterý, vždy od 9 – 14 hodin. Některé bloky mají také rozložení výuky pondělí 14 – 19 hodin + úterý 9 – 14 hodin. Takové kurzy jsou plánované pro ty, kteří dojíždějí a chtějí minimalizovat čas strávený v Praze.

Podrobný obsah jednotlvých bloků naleznete v odkazech Kresba a 3D modelování.

Cena jednoho bloku je 2800 Kč pro studenty, kteří v době konání kurzu současně studují modulární rekvalifikační studium v DesignŠkole. 3200 Kč je cena pro ostatní veřejnost

 


- skupinová výuka Renderu (pro SketchUp) a Písma

Skupina má opět 4 – 7 studentů a každé z témat (Render i Písmo) se probírá jeden blok.

 

 

- skupinová výuka Přípravy obrazových výstupů designéra

Skupina má opět 4 – 7 studentů a výuka trvá jeden blok.

 

 

- individuální konzultace – slouží jak absolventům kurzu k rozšíření a prohloubení dovedností, tak veřejnosti. Konzultace se nejčastěji týkají práce ve SketchUp, RenderIn, ale také třeba zrychlení výkonu počítače (nastavení priority procesů, defragmentace disku ...), nebo dotazů k základním grafickým a prezentačním softwarům (PowerPoint, OpenOffice, Photoshop, Gimp ...). Obsah konzultace se snažíme maximálně přizpůsobit Vašim potřebám.
Cena konzultace je 500kč / 60minut pro jednotlivce, případně 350kč / 60min pro skupinku 2-3 osob, které zajímají totožná témata.

 

 

- individuální výuka – mimo vypsané kurzy, se lze také dohodnout na čistě individuální výuce. Její rozsah a cenu upřesníme na dotaz.

 

 

Kdo ve studiu VIZUAL učí


Mgr. Jiří Mottl – vystudoval obor výtvarná výchova a vizuální tvorba na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Působil v primárním i sekundárním vzdělávávní a posledních 5 let se soustředí na výuku dospělých, konkrétně na téma vizualizačních technik pro interiérové designéry. Dlouhodobá praxe v DesignŠkole pod vedením Ing. Barbary Venter, mu umožnila přesně specifikovat délku a efektivitu výukového procesu dospělých, objem sdělovaných informací, jejich rozvíjení, frekvenci opakování i tempo výuky. Neméně důležitou složkou výuky je také přímé zacíléní na informace související s interiérovým designem a na informace, které absolventovi poskytnou nezbytný celkový přehled a orientaci v oboru.

 

 

Kde probíhá výuka


V coworkingovém prostoru s názvem Pracovna. Adresa je Vlkova 36, Praha 3. Krom dobrých světelných podmínek pro kresbu je zde také wifi, tiskárna, projektor, několik přednáškových místností. Součástí je také kavárna s domácími dezerty a obědovým menu. V ulici jsou parkovací automaty.